top of page

PRICE LIST

L A S H E S  &  B R O W S

Lash Lift & Tint  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £50

Lash Lift (No Tint) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  £45

Brow Lamination & Tint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£45

Brow Lamination (No Tint) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £40

Lash Lift & Brow Lamination (Tint Inc.) . . . . . . . . . . .£95

Lash Tint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£10

Brow Tint & Tidy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£13

F A C I A L  T R E A T M E N T S

Purifying Deep Cleansing Facial . . . . . . . . . . . . . . . . £55

 

T O O T H  G E M S

Single Crystal Tooth Gem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£25

Double Crystal Tooth Gems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£40

Triple Crystal Tooth Gems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .£55

Four Crystal Tooth Gems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . £70

Price List: Image
bottom of page